Mopedbil AM 147

LEARN Lier

Mopedbil AM 147

 

Førerett, førerkortklasse, alderskrav:

Klasse AM:

Moped 16 år

Klasse AM147 gjelder bare for føring av tre- eller firehjuls moped

Krav til elev:

Personer som skal øvingskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved godkjent opplæringsinstitusjon før øvingskjøringen kan starte.

Personen må være fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars–31. oktober gir rett til å øvingskjøre mellom 16. mars og 31. oktober, selv om opplæring i kjøring i mørket ikke er fullført jf. § 8-1 femte ledd.

Krav til kjøretøy:

Mopeden i klasse AM 147 skal være tre- eller firehjuls moped med egenvekt over 250 kg (uten batterier) og være registrert for to personer. Det er ikke krav om godkjent lærevogn, så eleven kan stille med egen moped. Skoleskilt skal benyttes.

Mopeden skal ha følgende tilleggsutstyr:

a)

speilutrustning som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover og

 

b)

ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven.

 

Opplæringsforløpet:

Trinn 1:

Trafikalt grunnkurs, jf §8

Trinn 2:

Eleven skal gjennomføre obligatorisk kurs i grunnleggende kjøretøybehandling i samsvar med § 13-6. Kurset er på 4 undervisningstimer.

Trinn 3:

Eleven skal gjennomføre obligatorisk kurs sikkerhetskurs i trafikk i samsvar med § 13-7. Kurset er på 6 undervisningstimer.

Trinn 4:

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § 13-8, og ha tilstrekkelig øving. Kurset er på 4 undervisningstimer.

§ 29-2.Vilkår for å avlegge førerprøven

Førerprøven ( d.v.s kunn teoriprøve i denne klassen ) kan avlegges selv om ikke obligatorisk opplæring i trinn 4 er gjennomført.

(Teoretisk prøve for klassene AM kan ikke avlegges før fylte 16 år.)Utvidelse fra klasse T til AM kode 147

Ved utvidelse av klasse T til klasse AM kode 147 for personer som ikke har fylt 18 år, skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs i trafikk (Trinn 3)

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo