Tohjulsmoped - AM146

LEARN Lier og Drammen

Tohjulsmoped - AM146

 

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk.

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

  • Gjøre deg og mopeden klar for kjøring
  • Igangsetting og stans
  • Giring og krypekjøring
  • Å styre, akselerere og bremse
  • Sikkerhetskontroll

Obligatorisk opplæring

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her får du en grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal nå mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås.

Obligatorisk trinnvurdering

Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

På dette trinnet skal du blir så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke må tilpasses det behovet du har, men det er viktig at du øvelseskjører mye for å nå målet for trinnet (privat eller hos trafikkskole).

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Her skal du skal blant annet øve på å

  • kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
  • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
  • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du trenger ikke bestille time på forhånd. Dersom du ikke har gjort det allerede, må du søke om førerkort før du kan ta teoriprøven.

Søk om førerkort

Logg inn

Når søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut søknaden på papir, og sende den til oss. 

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.

Teoriprøve er avsluttende prøve i klasse AM 146, så all obligatorisk opplæring må være gjennomført og registrert før teoriprøven. Du kan sjekke dette på Din side.

 

Ta kontakt

Adresse

Lierstranda 111

3414 Lierstranda

940 04 900

post@learn.no

Messenger